Odstąpienie od umowy, wymiana, reklamacja

Odstąpienie od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym Zdrowy Tydzień w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie prosimy przesłać opcjonalnie: pisemnie na adres: Zdrowy Tydzień, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój lub podpisany skan w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@zdrowytydzien.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy : Odstąpienie od umowy .

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Warunkiem zwrotu płatności jest otrzymanie przez nas zwracanego towaru.

Prosimy odesłać zwracany towar/towary na adres: Zdrowy Tydzień, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Uwaga! Będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu towaru.

Wymiana towaru

Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się, iż nie spełnia on Państwa oczekiwań, istnieje możliwość wymiany zakupionego produktu na inny z dostępnej oferty Zdrowy Tydzień. W przypadku, gdy Sklep Zdrowy Tydzień nie posiada żądanego produktu możliwe jest jedynie odstąpienie od umowy.

Prosimy, aby Klient poinformował nas o zamiarze wymiany towaru e-mailem lub telefonicznie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Aby wymiana była możliwa, muszą zostać spełnione następujące warunki:

nie upłynęło więcej niż 14 dni od daty odebrania przesyłki;

wymieniany produkt nie jest zniszczony i w żaden sposób użytkowany.

Klient dokonuje wymiany na swój koszt – pokrywa koszty odesłania towaru oraz wysłania nowej paczki.

Przykładowy wzór wymiany : Formularz wymiany

Towar na wymianę prosimy kierować na adres:

Zdrowy Tydzień, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój, z dopiskiem “WYMIANA”.

UWAGA! Nowy towar wysyłamy po otrzymaniu przesyłki z towarem, który podlega wymianie.

Zgłoszenie reklamacyjne

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

Zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować drogą mailową na adres sklep@zdrowytydzien.pl

W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o podanie informacji o:

podanie numeru paragonu / faktury w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja;

opisanie wady reklamowanego produktu;

dołączenie zdjęć reklamowanego produktu;

przedstawienie oczekiwań w związku ze złożeniem reklamacji.

Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego : Formularz reklamacji

* Brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody w rozpatrzeniu reklamacji.
Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

Pliki do pobrania:

Przewiń do góry